تور تهران کوش آداسی + ازمیر
خدمات تور
ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی بلیط رفت و برگشت اقامت در هتل
مدارک مورد نیاز
اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار داشتن کارت واکسن الزامی میباشد
برنامه سفر
ابتدا 4 شب کوش آداسی سپس 2 شب در ازمیر اقامت دارید.
توضیح تور
نکات قابل توجه: 1.نرخ کودک زیر 2 سال 1.500.000تومان میباشد. 2. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد. 3.پرداخت 50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, 4. دارای ترنسفر داخلی


PINE BAY HOLIDAY RESORT +MÖVENPICKA
-
کیفیت *****/***** ستاره
PINE BAY HOLIDAY RESORT +MÖVENPICKA
IZ+KUS
Grade 0 Star(s)
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس UALL / BB

PINE BAY HOLIDAY RESORT+SWISS HOTEL
-
کیفیت *****/***** ستاره
PINE BAY HOLIDAY RESORT+SWISS HOTEL
IZ+KUS
Grade 0 Star(s)
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس UALL / BB

PINE BAY HOLIDAY RESORT+LIFE CORNER HOTE
-
کیفیت ****/***** ستاره
PINE BAY HOLIDAY RESORT+LIFE CORNER HOTE
IZ+KUS
Grade 4 Star(s)
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس UALL / BB

RAMADA RESORT+ LIFE CORNER

کیفیت ****/***** ستاره
RAMADA RESORT+ LIFE CORNER

Grade 4 Star(s)
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس ALL/ BB

RAMADA RESORT +SMART HOTEL

کیفیت ****/***** ستاره
RAMADA RESORT +SMART HOTEL

Grade 4 Star(s)
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس ALL/ BB

KORUMAR DELUXE+LIFE CORNER

کیفیت ****/***** ستاره
KORUMAR DELUXE+LIFE CORNER

Grade 4 Star(s)
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس ALL/ BB

KORUMAR DELUXE+SMART HOTELA

کیفیت ****/***** ستاره
KORUMAR DELUXE+SMART HOTELA

Grade 4 Star(s)
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس ALL/ BB

KORUMAR EPHESUS+ LIFE CORNER

کیفیت ****/***** ستاره
KORUMAR EPHESUS+ LIFE CORNER

Grade 4 Star(s)
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس UALL / BB

KORUMAR DELUXE+ MOVEN PICK

کیفیت *****/***** ستاره
KORUMAR DELUXE+ MOVEN PICK

Grade 0 Star(s)
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس ALL/ BB

KORUMAR EPHESUS+SMART HOTEL

کیفیت ****/***** ستاره
KORUMAR EPHESUS+SMART HOTEL

Grade 4 Star(s)
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس UALL / BB

KORUMAR EPHESUS+MOVEN PICK

کیفیت *****/***** ستاره
KORUMAR EPHESUS+MOVEN PICK

Grade 0 Star(s)
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس UALL / BB

PINE BAY HOLIDAY RESORT+SMART HOTEL

کیفیت ****/***** ستاره
PINE BAY HOLIDAY RESORT+SMART HOTEL

Grade 4 Star(s)
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس UALL / BB

PINE BAY HOLIDAY RESORT+IZMIR MARIOT

کیفیت *****/***** ستاره
PINE BAY HOLIDAY RESORT+IZMIR MARIOT

Grade 0 Star(s)
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس UALL / BB

KORUMAR EPHESUS+ IZMIR MARIOT

کیفیت *****/***** ستاره
KORUMAR EPHESUS+ IZMIR MARIOT

Grade 0 Star(s)
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس UALL / BB